№1 Самый популярный портал по трудоустройству
CVB клиент

Atvejo vadybininkas

1767-1874 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Рассчитать »
Нетто в месяц
Druskininkai - Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

Darbo pobūdis

Organizuoti ir koordinuoti paskirtų socialinių darbuotojų komandos darbą;
Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
Tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;
Telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;
Organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
Koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą;
Koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
Inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
Bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis; teikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje;
Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai darbuotojui

Socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimas;
Ne mažesnis nei 1 metų socialinio darbo ar savanorystės patirtis dirbant su šeima ir vaikais.

Įmonė siūlo

Sveikatingumas

Sveikatos draudimas

Transportas

Kelionės į/iš darbo kompensavimas

Atlyginimas

1767-1874 €/mėn. neatskaičius mokesčių
CVB клиент

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

Pagrindinis Socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Druskininkų savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
informacija apie Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
1704 €
Vid. atlyginimas bruto
(12% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1428 €
25% uždirba 1428-1499 €
25% uždirba 1499-1879 €
25% uždirba nuo 1879 €

Вас также может заинтересовать: