№1 Самый популярный портал по трудоустройству

Darbuotojai nori išgirsti ne tik darbdavio pagyrų, bet ir pastabų, ką daro netinkamai

Опубликовано:
Darbuotojai nori išgirsti ne tik darbdavio pagyrų, bet ir pastabų, ką daro netinkamai

Kai kurie darbuotojai savo darbus nuolat stengiasi atlikti kuo kokybiškiau, kai kurie paskirsto ir vieniems darbams skiria daugiau dėmesio, o kitiems – mažiau, likusieji leidžia sau pasimuliuoti ir dirba prasčiau. Kad ir kaip atliktų pavestas funkcijas, dauguma dirbančiųjų nori žinoti, kaip juos vertina darbdaviai ir kokių rezultatų iš jų tikimasi.

Darbo portalo CVbankas.lt atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad šiuo metu dauguma darbuotojų aiškiai žino, ko iš jų tikimasi darbe: apie 40 proc. respondentų turi numatytus planus ir apibrėžtus siektinus rezultatus, dar tiek pat portalo apklausoje dalyvavusių asmenų patys išsikelia tikslų, kurių nori pasiekti, o ko tikisi vadovybė, žino tik daugmaž. Likusieji penktadalis teigia, kad tikslų nežino, tiesiog daro pavestas užduotis.

Dauguma CVbankas.lt respondentų pripažįsta, kad jiems vadovo įvertinimas labai svarbus – 70 proc. apklausos dalyvių teigia norintys sulaukti grįžtamojo ryšio apie savo darbą iš vadovo, netgi nesvarbu, ar pastabos būtų neigiamos ar teigiamos – darbuotojai apskritai norėtų žinoti, kaip yra vertinami. 20 proc. pripažįsta, kad norėtų iš vadovo išgirsti, ką daro netinkamai. Tik geros pastabos ir pagyros domina vos dešimtadalį darbuotojų.

Šiuo metu vadovo grįžtamojo ryšio sulaukia vidutiniškai 80 proc. darbuotojų, atskleidė apklausos rezultatai. Šiek tiek daugiau nei po trečdalį darbuotojų arba visuomet sulaukia vadovo vertinimų, arba tik kritikos, dešimtadaliui vadovas išsako tik geras pastabas, ne kritikuoja. Jokių komentarų apie atliktus darbus nesulaukia beveik penktadalis respondentų.

Vos pusė darbuotojų pripažįsta, kad darbe viską daro taip gerai, kaip galėtų. Taip pat pusę darbuotojų darbe kas nors įkvepia – pavyzdžiui, vadovas, kolegos, pats darbas.

Paklausti, ar jaučia, kad jų nuomonė darbe svarbi, taip galvoja tik šiek tiek daugiau nei kas ketvirtas darbuotojas. Maždaug po trečdalį mano, kad jų nuomonė svarbi ne visada arba kad išvis nesvarbi.

Darbuotojų teigimu, darbe jiems labiausiai patinka kolektyvas (24 proc.), pats darbas (19 proc.), įvairios garantijos (19 proc.), galimybės tobulėti (14 proc.), vadovo požiūris (14 proc.) ir finansinės galimybės (10 proc.).

CVbankas.lt informacija