№1 Самый популярный портал по трудоустройству

Net ketvirtadalis 15–24 metų jaunuolių turi didesnę nei 1 metų darbo patirtį

Опубликовано:
Net ketvirtadalis 15–24 metų jaunuolių turi didesnę nei 1 metų darbo patirtį

Žiniasklaidoje viena iš populiariausių temų, nagrinėjant nedarbo problemą Lietuvoje, yra jaunimo nedarbo lygis. Nors dažnai girdima, kad jaunimas kuria ateitį ir būtent jaunimo darbingumas, idėjos, veiklumas skatina visapusišką naudą ir garantuoja geresnę bendrą šalies situaciją, tačiau jaunimo nedarbo lygis ne itin džiugina. Pranešime pateikiama, kokie yra jaunimo nedarbo lygio rodikliai, koks jaunuolių, ieškančių darbo, išsilavinimas, lūkesčiai, darbo patirtis.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, 2011 m. Lietuvoje buvo 45,3 tūkst. jaunų bedarbių. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis sumažėjo nuo 35,1 procento 2010 m. iki 32,9 procento 2011 m. Palyginti su visais šios amžiaus grupės gyventojais, 2011 m. kas dešimtas 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis, skelbia "Lietuvos Statistikos departamentas".

Iš darbo paieškos portalo CVbankas.lt statistikos duomenų matyti, kad internetu darbo ieško kiek daugiau nei 60 tūkst. 15–24 metų amžiaus asmenų – tai sudaro daugiau nei trečdalį (37 proc.) visų CVbankas.lt užsiregistravusių darbo ieškančiųjų.

Dauguma darbo ieškančių jaunuolių (15–24 metų) gyvena sostinėje (39 proc.) arba Kaune (23 proc.) – šių dviejų miestų jaunimas sudaro daugiau nei pusę visų jaunimui priskirtinų darbo ieškančiųjų. Pagal jaunuolių, ieškančių darbo, skaičių statistiškai dar svarbi Klaipėda (šiame mieste gyvenantys ir darbo ieškantys internetu asmenys sudaro 11 proc. visų 15–24 metų darbo ieškančiųjų) ir Šiauliai (6 proc.).

Daugiau nei pusė (53 proc.) 15–24 metų darbo ieškančių jaunuolių yra įgiję aukštąjį išsilavinimą. Tai atspindi vieną iš aktualiausių šiuo metu darbo rinkos problemų – net ir asmenims su aukštuoju išsilavinimu darbo vieta nėra garantuota. Kita grupė – asmenys, kurie yra baigę bendrojo lavinimo mokyklas ir yra įgiję vidurinį išsilavinimą: jų daugiau nei trečdalis (37 proc.). Vadinasi, darbdaviai, planuojantys priimti 15–24 metų asmenį į darbą, daugiausia gali rinktis iš kandidatų su aukštuoju arba su viduriniu išsilavinimu. Likusieji kandidatai yra įgiję aukštesnįjį/profesinį arba kitokį išsilavinimą.

Net ketvirtadalis 15–24 metų jaunuolių turi darbo patirties, kuri yra ne mažesnė nei vienerių metų. Įvertinus jaunuolių amžių, ketvirtadalis – didelė dalis, nes šie jaunuoliai sugeba derinti mokslą su darbu. Likusieji trys ketvirtadaliai dirba iki metų arba darbo patirties neturi.

CVbankas.lt darbo ieškančiųjų duomenų bazės statistika rodo, kad tie, kurie nurodo sistemoje pageidaujamo atlyginimo sumą, sutiktų pradėti dirbti, gaudami iki 1000 Lt arba iki 1500 Lt į rankas. Tik nedidelė dalis 15–24 metų kandidatų savo lūkesčius įvertina didesnėmis sumomis.

CVbankas.lt informacija