№1 Самый популярный портал по трудоустройству

Logopedė (-as)

1659-2330 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Рассчитать »
Нетто в месяц
Открыто для людей с инвалидностью
Vilnius - Vilniaus Vilkpėdės lopšelis - darželis

Darbo pobūdis

Darbui nuo 2024 m. rugsėjo ieškome logopedo pilnam krūviui (1,0 pareigybės) su galimybe turėti didesnį ar mažesnį darbo krūvį.
Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
Teikia logopedo pagalbą vaikams, kuriems nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.
Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus specialistus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.
Vadovaujantis Vilniaus pedagogų psichologinės tarnybos išvadomis, padeda mokytojams rengti individualizuotas ir pritaikytas programas.

Reikalavimai darbuotojui

Aukštasis išsilavinimas.
Logopedo profesinė kvalifikacija.
Vaikų raidos ir psichologijos išmanymas.
Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ugdytinių specialiuosius poreikius.
Ugdytinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių ugdytinių kalbos sutrikimus.
Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, kitais specialistais, ugdytinių tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Įstaiga siūlo

Darbas jaunatviškame, draugiškame kolektyve. Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės. Galimybė savo iniciatyvumu ir idėjomis prisidėti prie darželio kūrimo.

Darbo laikas.

36 val./sav. Iš jų 22 val. skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 14 val. - netiesioginiam darbui (veikloms planuoti, joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kt. ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir švietimo pagalbos klausimais ir kt.).
Darbo grafikas derinamas individualiai, lankstus.

Privalumai

Darbo ir laisvalaikio balansas

Lankstus darbo grafikas 40 d.d. kasmetinių atostogų per metus Nekontaktines val. galima dirbti ir nuotoliu.

Sveikatingumas

Kasmetinė sveikatos apžiūra.

Biuras

Dviračių saugykla

Transportas

Kelionės į/iš darbo kompensavimas Nemokamas automobilio parkingas

Kiti privalumai

Kompiuteris asmeniniam naudojimui Reguliarūs mokymai Internetas. Galimybė nebrangiai papietauti.

Atlyginimas

1659-2330 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas atsižvelgiant į kvalifikaciją ir darbo stažą.

Vilniaus Vilkpėdės lopšelis - darželis

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį išsilavinimą. Draugiškas jaunatviškas kolektyvas. Pagalba pradedantiesiems. Visos galimybės profesiniam augimui ir tobulėjimui.
informacija apie Vilniaus Vilkpėdės lopšelis - darželis
1736 €
Vid. atlyginimas bruto
(14% didesnis už LT vidurkį)
58
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1212 €
25% uždirba 1212-1781 €
25% uždirba 1781-2094 €
25% uždirba nuo 2094 €