Объявление о работе неактивно
Вы не можете больше претендовать на это объявление о работе, но посмотрите другие:
VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

Teisės ir personalo skyriaus teisininkas (-ė)

Nuo 1928 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Рассчитать »
Нетто в месяц
Vilnius - VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

Pagrindinės darbo sritys ir atsakomybės

Moderni, nuolat tobulėjanti, išsiskirianti dėmesingumu pacientams ir darbuotojams Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė kviečia tapti komandos dalimi Teisininką (-ę). Laukiame smalsaus, energingo, žibančiomis akimis komandos nario. Jei norėtumėte prisijungti prie mūsų, kartu augti ir tobulėti, kandidatuokite Valstybės tarnybos portale, paspaudę nuorodą: .

Teisininko (-ės) funkcijos:
 • pagal kompetenciją vertina ligoninės darbuotojų rengiamų dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl dokumentų projektų atitinkamo patikslinimo;
 • nagrinėja tiesioginio vadovo nukreiptus dokumentus, paklausimus, skundus, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų projektus;
 • nagrinėja ir teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ligoninės darbuotojų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šios pareigybės kompetencijos ribose;
 • nagrinėja ir teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
 • tiesioginio vadovo arba ligoninės direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • teikia metodinę bei praktinę pagalbą ligoninės struktūriniams padaliniams, darbuotojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms šios pareigybės kompetencijos ribose;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja įstaigos kolektyvinę sutartį, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo tvarką, kitus įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, juos teisiškai įvertina ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;
 • koordinuoja priverstinės hospitalizacijos teisinius aspektus, reikalui esant konsultuoja pacientus, nesutikusius gydytis, esant indikacijoms priverstinei hospitalizacijai;
 • atstovauja ligoninei teisme skiriant priverstinį gydymą;
 • tiesioginiam vadovui arba ligoninės direktoriui pavedus, atstovauja įstaigos interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;
 • rengia ieškinius, priešieškinius, skundus, pareiškimus, atsiliepimus, atlieka kitus procesinius veiksmus, susijusius su atstovavimu bylose;
 • pagal suteiktus įgaliojimus organizuoja gaunamų ir siunčiamų dokumentų peržiūrėjimą ir jų patalpinimą Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „E.teismas.lt“ bei registravimą ir pateikimą atsakingiems asmenims naudojantis ligoninės dokumentų valdymo sistema;
 • rengia įsakymų, taisyklių, tvarkų, nuostatų, pavyzdinių formų ir kitų ligoninės vidaus dokumentų, susijusių su ligoninės veikla, projektus;
 • rengia sutarčių, jų pakeitimų, susitarimų projektus;
 • atlieka teisės aktų teisinį vertinimą ir rengia teisines išvadas;
 • atlieka viešųjų pirkimų dokumentacijos, įskaitant bet neapsiribojant, sutarčių teisinį vertinimą, pateikia pastabas ir pasiūlymus dėl atitikimo teisės aktų reikalavimams.

Kviesdami prisijungti, mes tikimės, kad:

 • turite aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties, išsilavinimą;
 • turite daug iniciatyvos ir tiksliai žinote, kad Teisė yra Jūsų kelias;
 • norite darbo, kuriame Jūsų veiksmai virstų realiu rezultatu;
 • turite ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • esate komunikabili, pozityvi, draugiška, geranoriška ir empatiška asmenybė;
 • gebate dirbti komandoje bei savarankiškai, estate atsakingas, greitas priimant sprendimus, laikotės duoto žodžio, gerbiate susitarimus ir darbų atlikimo terminus;
 • mokate naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, informacinėmis paieškos sistemomis, elektroninio pašto programomis ir kt.);
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanote teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
 • darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje būtų privalumas.

Mes Jums siūlome:

Transportas

Nemokamas automobilio parkingas
 • turėti laisvę imtis pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie Ligoninės veiklos;
 • neįkainojamą patirtį dirbti didžiausioje ir iniciatyviausioje Lietuvoje psichiatrijos įstaigoje;
 • visas galimybes augti, nuolat ir sistemingai tobulinti profesines žinias bei patyrimą, siekiant išlaikyti bei kelti savo kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti. Kvalifikacijos kėlimo metu darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis;
 • konkurencingą, kompetencijas atitinkamą atlyginimą;
 • priskirto kuratoriaus pagalba, kuris padės Jums sėkmingai startuoti naujose pareigose;
 • vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams;
 • galimybę naudotis įstaigos biblioteka, kurioje rasite įvairių grožinės bei mokslinės literatūros leidinių;
 • skanius ir sveikus pietus ligoninės kavinėje už simbolinę kainą;
 • vieną kartą per metus nemokamai atlikti visus Ligoninės laboratorijoje atliekamus laboratorinius tyrimus; pakartotinius tyrimus atlikti už savikainą;
 • odontologijos paslaugas su darbuotojo nuolaida;
 • nemokamus skiepus nuo gripo bei Hepatito B;
 • erkinio encefalito vakciną už pusę tyrimo savikainos, o darbuotojo šeimos nariams galimybę pasiskiepyti už savikainą.

Atlyginimas

Nuo 1928 €/mėn. neatskaičius mokesčių
susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies, dirbant visu pareigybės darbo krūviu. Galimi priedai, priemokos, pašalpos (pagal patvirtintą Darbo apmokėjimo sistemą). Darbo užmokestis didėja priklausomai nuo darbuotojo kompetencijos ir veiklos rezultatų.

Kandidatuokite Valstybės tarnybos portale, paspaudę nuorodą: .
Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad VšĮ "Respublikinė psichiatrijos ligoninė" tvarkytų Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis. Su detalesne informacija apie VšĮ Respublikinės psichiatrijos ligoninės duomenų apsaugos taisyklėmis galite susipažinti
VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL) yra specializuota psichikos sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiama psichiatrinė pagalba: diagnozuojami ir gydomi psichikos sutrikimai, taikomos profilaktikos priemonės siekiant išvengti atkryčių, teikiama visokeriopa pagalba, padedanti pacientams prisitaikyti visuomenėje.